žaludek
název :

žaludek

žaludek a trávicí trakt , jsou velmi citlivé systémy, . potraviny, kteréčlověk předpokládá výrazný dopad na jejich práci .

Zdravé jídlo

produkt Počet potravin
zelízelí (4) (0)
jablkojablko (7) (0)

Složení

Složení Počet potravin
oxid siřičitý 741
hexamethylentetramin 11
Pektin 3361
Amonný hydrogenuhličitan 1487
trikřemičitan hořečnatý Příčiny : rakovina 27
isomalt 460
sacharín Příčiny : rakovina 408