стомак
име :

стомак

стомакот и гастроинтестиналниот тракт се исклучително чувствителни системи . храната што човек прифаќа , има силно влијание врз нивната работа .

Здрава храна

производ Брои храна
зелказелка (4) (0)
јаболкојаболко (7) (0)

состојки

состојки Брои храна
сулфур диоксид 741
hexamethylenetetramine 11
пектин 3361
Амониум бикарбонат 1487
магнезиум трисиликат Предизвикува : рак 27
изомалат 460
сахарин Предизвикува : рак 408