വയറ്
പേര് :

വയറ്

വയറ്റിലെ ദഹനനാളത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ പ്രവൃത്തി . ശക്തമായ സ്വാധീനം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എന്നും . ഭക്ഷ്യ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ആകുന്നു

ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം

ഉത്പന്നം ഭക്ഷണങ്ങൾ count
കാബേജ്കാബേജ് (4) (0)
ആപ്പിൾആപ്പിൾ (7) (0)

ചേരുവകൾ

ചേരുവകൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ count
സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് 741
hexamethylenetetramine 11
Pectin 3361
അമോണിയം ബൈകാർബണേറ്റ് 1487
മഗ്നീഷ്യം trisilicate കാരണങ്ങൾ : കാൻസർ 27
isomalt 460
saccharin കാരണങ്ങൾ : കാൻസർ 408