dạ dày
tên :

dạ dày

dạ dày và đường tiêu hóa là hệ thống cực kỳ nhạy cảm . thực phẩm mà một người giả một tác động mạnh mẽ vào công việc của họ .

Thực phẩm lành mạnh

Sản phẩm Đếm thực phẩm
bắp cảibắp cải (4) (0)
táotáo (7) (0)

Thành phần

Thành phần Đếm thực phẩm
sulfur dioxide 741
hexamethylenetetramine 11
chất hóa học lấy từ trái cây 3361
Ammonium bicarbonate 1489
magnesium trisilicate Nguyên nhân : ung thư 27
isomalt 460
đường tinh Nguyên nhân : ung thư 408