E418 (E 400-499 צמיגים , מעבים , מייצביםוחומרים מתחלבים)
שם :

מסטיק gellan

קבוצה : מסוכן
אזהרה : שים לב!
תגובה : אין עדות לתופעות לוואי .
מוצר רוזן מרכיבים
מוקה פְרָאפֶּה (קטן)
מוקה פְרָאפֶּה (קטן) (0) (23)
טפטוף שוקולד
טפטוף שוקולד (0) (17)
מוקה הקר ( גדול )
מוקה הקר ( גדול ) (0) (13)
מוקה הקר (קטן)
מוקה הקר (קטן) (0) (13)
מוקה קר עם חלב ללא שומן ( גדול )
מוקה קר עם חלב ללא שומן ( גדול ) (0) (13)
מוקה קר עם חלב ללא שומן (קטן)
מוקה קר עם חלב ללא שומן (קטן) (0) (13)
מוקה (קטן)
מוקה (קטן) (0) (17)
מוקה (בינוני )
מוקה (בינוני ) (0) (17)
מוקה ( גדול )
מוקה ( גדול ) (0) (17)
מוקה עם חלב ללא שומן (קטן)
מוקה עם חלב ללא שומן (קטן) (0) (17)
1 - 10 מסך 108