E418 (Е 400-499 Гуми, згуснување, стабилизатори и емулгатори)
име :

гелан гума

група : опасни
предупредување : Внимание!
Коментари : Нема докази за несакани дејства .
производ Број состојки
замрзнат мока (мали)
замрзнат мока (мали) (0) (23)
чоколадо дожд
чоколадо дожд (0) (17)
ладен мока (голем)
ладен мока (голем) (0) (13)
ладен мока (мали)
ладен мока (мали) (0) (13)
ладен мока со nonfat млеко (голем)
ладен мока со nonfat млеко (голем) (0) (13)
ладен мока со nonfat млеко (мали)
ладен мока со nonfat млеко (мали) (0) (13)
мока (мали)
мока (мали) (0) (17)
мока (средни )
мока (средни ) (0) (17)
мока (голем)
мока (голем) (0) (17)
мока со nonfat млеко (мали)
мока со nonfat млеко (мали) (0) (17)
1 - 10 од вкупниот 108