E418 (E 400-499 Tires , chất làm đặc , chất ổn định và chất nhũ hoá)
tên :

kẹo cao su gellan

nhóm : hiểm nghèo
Cảnh báo : Chú ý!
chú thích : Không có bằng chứng về tác dụng phụ .
Sản phẩm đếm thành phần
sinh tố mocha ( nhỏ )
sinh tố mocha ( nhỏ ) (0) (23)
sô cô la mưa phùn
sô cô la mưa phùn (0) (17)
mocha đá (lớn )
mocha đá (lớn ) (0) (13)
mocha đá ( nhỏ )
mocha đá ( nhỏ ) (0) (13)
mocha đá với sữa không béo (lớn )
mocha đá với sữa không béo (lớn ) (0) (13)
mocha đá với sữa không béo ( nhỏ )
mocha đá với sữa không béo ( nhỏ ) (0) (13)
mocha ( nhỏ )
mocha ( nhỏ ) (0) (17)
mocha ( trung bình)
mocha ( trung bình) (0) (17)
mocha (lớn )
mocha (lớn ) (0) (17)
mocha với sữa không béo ( nhỏ )
mocha với sữa không béo ( nhỏ ) (0) (17)
1 - 10 từ tổng 108