E524 (Muối E 500-599 khoáng , chất giữ ẩm và điều chỉnh độ pH)
tên :

sodium hydroxide

nhóm : khả nghi
Cảnh báo : Nên để tránh việc sử dụng nó .
chú thích : Mặc dù không có tác dụng phụ từ việc sử dụng sodium hydroxide với số lượng nhỏ với số lượng lớn có thể rất có hại . Bị cấm ở Úc cho rằng lý do .\r\n
Sản phẩm đếm thành phần
Laugenbretzel mit Butter (0) (1)
Laugenfußball (0) (8)
Bio Carres mit Dinkel (0) (2)
Bon appetit! - Croissants zum Fertigbacken, Lauge, Mehrkorn oder Weizen (0) (5)
BÄCKERKRÖNUNG Bayerische Brezen (0) (6)
Laugenbrezen (0) (5)
Rewe 8 schwäbische Laugenbrezeln (0) (6)
крендельки маленькие, brezill original ghio, 100 г (0) (4)
солети със сусам (0) (3)
Сладолед с Орео парченца (0) (10)
1 - 10 từ tổng 645