E171 (E 100-199 nhuộm)
tên :

titanium dioxide

nhóm : an toàn
Cảnh báo : Không có bằng chứng về tác dụng phụ
chú thích : Thuốc nhuộm trắng được sử dụng trong kem đánh răng , sơn màu trắng . Không có bằng chứng về tác dụng phụ .
Sản phẩm đếm thành phần
Драже M&M's с арахисом 400 гр.Драже M&M's с арахисом 400 гр. (0) (12)
Migros KirschtörtliMigros Kirschtörtli (0) (14)
Yumyum Thai spicy seafood flavourYumyum Thai spicy seafood flavour (0) (20)
SchulkreideSchulkreide Schulkreide (0) (6)
Airwaves Strong LemonAirwaves Strong Lemon (0) (10)
Stimorol Fusion Sugarfree Gum Melon-BlackberryStimorol Fusion Sugarfree Gum Melon-Blackberry (0) (13)
Wrigley's OrbitWrigley's Orbit (0) (7)
m&m'sm&m's (0) (9)
Schaebens - Haut & Haar plus NägelSchaebens - Haut & Haar plus Nägel (0) (9)
жевательная резинка с ароматом фруктов "orbit" белоснежный фруктовый коктейль, улучшенная, "wrigley" , 13,6г (10 драже)жевательная резинка с ароматом фруктов "orbit" белоснежный фруктовый коктейль, улучшенная, "wrigley" , 13,6г (10 драже) (0) (19)
1 - 10 từ tổng 834