E315 (E 300-399 Chất chống oxy hóa , chất khoáng và điều chỉnh độ chua)
tên :

axit erythorbic

nhóm : an toàn
Cảnh báo : Không có bằng chứng về tác dụng phụ .
chú thích : Không có bằng chứng về tác dụng phụ .
Sản phẩm đếm thành phần
 6 Merguez Boeuf-Mouton - 330 g 6 Merguez Boeuf-Mouton - 330 g (0) (8)
колбаса вареная мясорастительная "сибирская ароматная" первый сорт.колбаса вареная мясорастительная "сибирская ароматная" первый сорт. (0) (10)
колбаса варёно-копчёная "боярская",  тм "славная марка", 0,5 кгколбаса варёно-копчёная "боярская", тм "славная марка", 0,5 кг (0) (10)
колбаса варёно-копчёная "охотничья",  тм "славная марка", 0,5 кгколбаса варёно-копчёная "охотничья", тм "славная марка", 0,5 кг (0) (9)
колбаса варёно-копчёная "охотничья",  тм "славная марка", 2 кгколбаса варёно-копчёная "охотничья", тм "славная марка", 2 кг (0) (9)
колбаса варёно-копчёная "боярская",  тм "славная марка", 1 кгколбаса варёно-копчёная "боярская", тм "славная марка", 1 кг (0) (10)
kurczak po królewskukurczak po królewsku (0) (11)
tauris nitran salámatauris nitran saláma (0) (5)
nitran saláma vb 300gnitran saláma vb 300g (0) (6)
Сух шпек CleverСух шпек Clever (0) (6)
1 - 10 từ tổng 122