ഘടകം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എണ്ണം
ഫ്രക്ടോസ് - ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് 40931
കൃത്രിമ രസം 31259
ഉപ്പ് 27091
ഹൈഡ്രജൻ സസ്യ എണ്ണയിൽ 14747
E444 നൊസ്റ്റാള്ജിയ 12160
E330 സിട്രിക് ആസിഡ് 12103
E322 Lecithin 11868
E338 phosphoric ആസിഡ് 7151
E500 സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് 5826
E450 Diphosphate 4311