ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40931
รสชาติ ประดิษฐ์ 31259
เกลือ 27091
hydrogenated น้ำมันพืช 14747
E444 ซูโครส 12160
E330 กรดมะนาว 12103
E322 เลซิติน 11868
E338 กรดฟอสฟอริก 7151
E500 โซเดียม ไบคาร์บอเนต 5826
E450 เพท 4311