รหัส ' 16821286 ' ไม่ได้ เป็นไปตาม EAN -13 มาตรฐาน .
บาร์โค้ด กิโลแคลอรี ต่อ 100 กรัม ไขมัน ใน 100 กรัม . โปรตีน ใน 100 กรัม คาร์โบไฮเดรต ใน 100 กรัม ปริมาณ การบริโภคโดย ค่าเริ่มต้น ( กรัม )
16821286
- - - - -
ในผลิตภัณฑ์ที่พบ :
สารอาหารที่ ไม่พบ .
ส่วนผสม ที่เป็นอันตราย ไม่พบ