Морени STIX

Морени STIX


Thành phần Dịch tiếng Anh
16821286
Code ' 16821286 ' không theo EAN - 13 tiêu chuẩn .
Mã vạch Kcal mỗi 100 gram Chất béo trong 100 g . Protein trong 100 gram carbohydrates trong 100 gram Lượng tiêu thụ theo mặc định ( gram )
16821286
- - - - -
Trong các sản phẩm được tìm thấy :
Không có chất dinh dưỡng có .
Không có thành phần độc hại tìm thấy