క్యాన్సర్
పేరు :

క్యాన్సర్

క్యాన్సర్, కూడా ప్రాణాంతక కంతి లేదా ప్రాణాంతక గ్రంథి అని , ఎంట్రీ కోసం అసాధారణ కణ పెరుగుదల సామర్ధ్యం తో సంబంధం లేదా శరీరం . యొక్క ఇతర భాగాలకు వ్యాప్తి వ్యాధుల సమూహంలో ఒక సాధారణ పేరు
పదార్ధాన్ని పదార్ధము కలిగిన ఆహారాల సంఖ్య
E102 Tartrazine 400
E127 Erythrosine 134
E129 ఈ విధంగా Red AC 173
E211 సోడియం బెంజోయెట్ 1519
E250 సోడియం నైట్రేట్ 1883
E319 butyl hydroquinone 20
E320 Butyl హైడ్రాక్సైడ్ anisole ( bHA) 385
E407 carrageenan 2422
E553b మెగ్నీషియం trisilicate 28
E905 మాక్రోక్రిస్టలైన్ మైనపు 13
E950 Acesulfame - K 842
E952 Cyclamic ఆమ్లం 165
E954 మూసిన 409
ఉదజనీకృత కూరగాయల నూనె 14755
Acrylamide 15