Những gì bạn ănAvailable in Apple Store Cân bằng lượng calo Cân bằng lượng calo Cân bằng lượng caloCân bằng lượng calo

Морени STIX


Thành phần Dịch tiếng Anh
16821286
Code ' 16821286 ' không theo EAN - 13 tiêu chuẩn .
Mã vạch Kcal mỗi 100 gram Chất béo trong 100 g . Protein trong 100 gram carbohydrates trong 100 gram Lượng tiêu thụ theo mặc định ( gram )
16821286
- - - - -
Trong các sản phẩm được tìm thấy :
Không có chất dinh dưỡng có .
Không có thành phần độc hại tìm thấy