Nə yeməkAvailable in Apple Store Calorie balans Calorie balans Calorie balansCalorie balans

8007452141031
Product barkod '8007452141031 ' İtaliya . istehsal olunur
Barkod 100 qram başına kilokalori 100 g . yağ 100 qram zülal 100 qram karbohidratlar Default istehlak miqdarı ( qram)
8007452141031
- - - - -
Məhsul tapıldı :
No qida . tapılmadı
No təhlükəli maddələr tapılmadı