நீ என்ன சாப்பிடAvailable in Apple Store கலோரி சமநிலை கலோரி சமநிலை கலோரி சமநிலைகலோரி சமநிலை

தேவையான பொருட்கள் ஆங்கில மொழிபெயர்
8007452141031
தயாரிப்பு பார்கோடு ' 8007452141031 இத்தாலி . உற்பத்தியாகும்
பார்கோடு 100 கிராம் ஒன்றுக்கு கிலோகலோரிகளில் 100 கிராம் . கொழுப்பு 100 கிராம் உள்ள புரத 100 கிராம் கார்போஹைட்ரேட் இயல்புநிலை உட்கொள்ளப்படுகிறது அளவு ( கிராம்)
8007452141031
- - - - -
தயாரிப்பு காணப்பட்டது:
எந்த சத்துக்கள் . காணப்படும்
இல்லை அபாயகரமான பொருட்கள் காணப்படும்