Dak li tiekolAvailable in Apple Store Bilanċ Kaloriċi Bilanċ Kaloriċi Bilanċ KaloriċiBilanċ Kaloriċi
karawett
isem

karawett


ingredjenti
Il-prodott huwa Aċidużi ħafna
Il-kategorija tal-prodott ġewż ;
Kilokaloriji kull 100 gramma Xaħam f'100 g . Proteina 100 gramma karboidrati fil 100 gramma Kwantità kkunsmata fil-kontumaċja ( grammi)
567.00 49.24 25.80 16.13 40.00
Fil-prodott instabu :
isem : serine
serine għandha bosta funzjonijiet fil- ġisem tal-bniedem : involut fil-metaboliżmu tal-bniedem , hija parti integrali mill-istruttura ta 'ħafna enżimi , il- serine hija involuta fl-iżvilupp ta ' konnessjonijiet tan-nervituri fil -moħħ . jekk ikun meħtieġ , il-korp jista sintetizzati mingħajr ikel .
tipproteġi vini , timpedixxi l-akkumulazzjoni ta 'kolesterol . tippromwovi l-ħruq ta ' xaħam maħżuna . huwa aħjar li jittieħdu filwaqt karboidrati aktar .
tippromwovi t-tkabbir . tiffaċilita l-ipproċessar ta 'karboidrati . żżomm il- funzjonament normali tas-sistema nervuża , il-muskoli u tal-qalb .
Ebda ingredjenti perikolużi misjuba