E461 (400-499輪胎,增稠劑,穩定劑和乳化劑)
產品名稱 :

甲基纖維素

集團 : 可疑
警告 : 腸道問題。禁止嬰兒!
評論 : 可引起脹氣和傳導干擾在胃腸道中。
產品 數成份
健怡可樂
健怡可樂 (1) (19)
醫生pepper® (小)
醫生pepper® (小) (0) (11)
飲食博士pepper® (小)
飲食博士pepper® (小) (1) (21)
精靈
精靈 (0) (13)
飲食博士pepper® (子)
飲食博士pepper® (子) (1) (21)
飲食博士pepper® (大)
飲食博士pepper® (大) (1) (21)
飲食博士pepper® (中)
飲食博士pepper® (中) (1) (21)
醫生pepper® (子)
醫生pepper® (子) (0) (11)
醫生pepper® (大)
醫生pepper® (大) (0) (11)
Кроасан с пълнеж с ванилов аромат и с портокалов пълнежКроасан с пълнеж с ванилов аромат и с портокалов пълнеж (0) (20)
1 - 10 從總 433