Những gì bạn ăn - về ý tưởng

Bạn muốn biết những gì các hiệu ứng đã thực phẩm bạn mua sắm và ăn uống hàng ngày mà không cần phải có bằng cấp y tế hoặc tìm hiểu các con số và các điều khoản của các thành phần? Nếu vì vậy trang web này /ứng dụng sẽ giúp bạn hiểu. Quét hoặc tìm sản phẩm bạn quan tâm và bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì nó chứa.


các văn bản mô tả ý tưởng