E132 (E 100-199 nhuộm)
tên :

Indigotin

nhóm : khả nghi
Cảnh báo : Nguy cơ dị ứng
chú thích : Nguy hiểm !
Sản phẩm đếm thành phần
Alpine sô cô la sữa tốt với mảnh hazelnut
phỉ 20 % sô cô la sữa 80 %
tấm phủ
Raffaello kẹo
món tráng miệng \
bánh quy Tuyết
Borovets wafer với men ca cao
kẹo hạnh phúc halva
tubleron
Everest Walnut Biscuits
1 - 10 từ tổng 1373