ప్రతికూలతల


పేరు ఆహారాలు కౌంట్
పాలు 9835
వేరుశెనగ 1088
చెట్టు కాయలు | బాదం | వాల్నట్ | జీడి | పిస్తాలు 2896
సోయా 2912
గుడ్లు | గుడ్డు మిశ్రమం 3208
గ్లూటెన్ 646
ఆస్పిరిన్ 0
సంప్రదించండి అలెర్జీ 0
మానిటాల్ | e421 136