Chất gây dị ứng


tên Đếm thực phẩm
sữa 9819
đậu phộng 1088
hạt cây | hạnh nhân | walnut | điều | pistachios 2896
nước tương 2910
trứng | hỗn hợp trứng 3205
gluten 644
aspirin 0
tiếp xúc dị ứng 0
mannitol | e421 136