Chất gây dị ứng


tên Đếm thực phẩm
sữa 9835
đậu phộng 1088
hạt cây | hạnh nhân | walnut | điều | pistachios 2896
nước tương 2912
trứng | hỗn hợp trứng 3208
gluten 646
aspirin 0
tiếp xúc dị ứng 0
mannitol | e421 136