tərkib hissəsi Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
Fruktoza - qlükoza siropu 40780
Süni ləzzət 31162
duz 26970
hidrogenləşdirilmiş bitki yağı 14678
E444 saxaroza 12160
E330 limon turşusu 12044
E322 Lesitin 11791
E338 fosfor turşusu 7145
E500 Sodium bikarbonat 5778
E450 Difosfat 4286