tərkib hissəsi Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
Fruktoza - qlükoza siropu 40806
Süni ləzzət 31173
duz 26993
hidrogenləşdirilmiş bitki yağı 14683
E444 saxaroza 12160
E330 limon turşusu 12050
E322 Lesitin 11798
E338 fosfor turşusu 7145
E500 Sodium bikarbonat 5785
E450 Difosfat 4289