tərkib hissəsi Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
Fruktoza - qlükoza siropu 40797
Süni ləzzət 31169
duz 26990
hidrogenləşdirilmiş bitki yağı 14682
E444 saxaroza 12160
E330 limon turşusu 12049
E322 Lesitin 11797
E338 fosfor turşusu 7145
E500 Sodium bikarbonat 5784
E450 Difosfat 4289