tərkib hissəsi Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
Fruktoza - qlükoza siropu 40809
Süni ləzzət 31175
duz 26994
hidrogenləşdirilmiş bitki yağı 14684
E444 saxaroza 12160
E330 limon turşusu 12050
E322 Lesitin 11799
E338 fosfor turşusu 7145
E500 Sodium bikarbonat 5786
E450 Difosfat 4289