ഘടകം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എണ്ണം
ഫ്രക്ടോസ് - ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് 40780
കൃത്രിമ രസം 31162
ഉപ്പ് 26970
ഹൈഡ്രജൻ സസ്യ എണ്ണയിൽ 14678
E444 നൊസ്റ്റാള്ജിയ 12160
E330 സിട്രിക് ആസിഡ് 12044
E322 Lecithin 11791
E338 phosphoric ആസിഡ് 7145
E500 സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് 5778
E450 Diphosphate 4286