ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40780
รสชาติ ประดิษฐ์ 31162
เกลือ 26970
hydrogenated น้ำมันพืช 14678
E444 ซูโครส 12160
E330 กรดมะนาว 12044
E322 เลซิติน 11791
E338 กรดฟอสฟอริก 7145
E500 โซเดียม ไบคาร์บอเนต 5778
E450 เพท 4286