ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40809
รสชาติ ประดิษฐ์ 31175
เกลือ 26994
hydrogenated น้ำมันพืช 14684
E444 ซูโครส 12160
E330 กรดมะนาว 12050
E322 เลซิติน 11799
E338 กรดฟอสฟอริก 7145
E500 โซเดียม ไบคาร์บอเนต 5786
E450 เพท 4289