ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40797
รสชาติ ประดิษฐ์ 31169
เกลือ 26990
hydrogenated น้ำมันพืช 14682
E444 ซูโครส 12160
E330 กรดมะนาว 12049
E322 เลซิติน 11797
E338 กรดฟอสฟอริก 7145
E500 โซเดียม ไบคาร์บอเนต 5784
E450 เพท 4289