ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40806
รสชาติ ประดิษฐ์ 31173
เกลือ 26993
hydrogenated น้ำมันพืช 14683
E444 ซูโครส 12160
E330 กรดมะนาว 12050
E322 เลซิติน 11798
E338 กรดฟอสฟอริก 7145
E500 โซเดียม ไบคาร์บอเนต 5785
E450 เพท 4289