састојак Број хране која садржи састојке
Фруктоза - глукозни сируп 40797
Вештачка укус 31169
сол 26990
хидрогенизовано биљно уље 14682
E444 сахароза 12160
E330 лимунска киселина 12049
E322 Лецитин 11797
E338 фосфорне киселине 7145
E500 Натријум бикарбонат 5784
E450 Дифосфат 4289