састојак Број хране која садржи састојке
Фруктоза - глукозни сируп 40806
Вештачка укус 31173
сол 26993
хидрогенизовано биљно уље 14683
E444 сахароза 12160
E330 лимунска киселина 12050
E322 Лецитин 11798
E338 фосфорне киселине 7145
E500 Натријум бикарбонат 5785
E450 Дифосфат 4289