састојак Број хране која садржи састојке
Фруктоза - глукозни сируп 40780
Вештачка укус 31162
сол 26970
хидрогенизовано биљно уље 14678
E444 сахароза 12160
E330 лимунска киселина 12044
E322 Лецитин 11791
E338 фосфорне киселине 7145
E500 Натријум бикарбонат 5778
E450 Дифосфат 4286