састојак Број хране која садржи састојке
Фруктоза - глукозни сируп 40809
Вештачка укус 31175
сол 26994
хидрогенизовано биљно уље 14684
E444 сахароза 12160
E330 лимунска киселина 12050
E322 Лецитин 11799
E338 фосфорне киселине 7145
E500 Натријум бикарбонат 5786
E450 Дифосфат 4289