thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
Xi-rô fructose - glucose 40809
Nhân tạo hương 31175
muối 26994
dầu thực vật hydro hóa 14684
E444 sucrose 12160
E330 axit citric 12050
E322 Lecithin 11799
E338 axit photphoric 7145
E500 Sodium bicarbonate 5786
E450 Diphosphate 4289