thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
Xi-rô fructose - glucose 40780
Nhân tạo hương 31162
muối 26970
dầu thực vật hydro hóa 14678
E444 sucrose 12160
E330 axit citric 12044
E322 Lecithin 11791
E338 axit photphoric 7145
E500 Sodium bicarbonate 5778
E450 Diphosphate 4286