состојка Број на храна која содржи состојката
Фруктоза - гликозен сируп 40797
Вештачки вкус 31169
сол 26990
хидрогенизирано растително масло 14682
E444 сахароза 12160
E330 лимонска киселина 12049
E322 Лецитин 11797
E338 фосфорна киселина 7145
E500 Натриум бикарбонат 5784
E450 Дифосфат 4289