состојка Број на храна која содржи состојката
Фруктоза - гликозен сируп 40780
Вештачки вкус 31162
сол 26970
хидрогенизирано растително масло 14678
E444 сахароза 12160
E330 лимонска киселина 12044
E322 Лецитин 11791
E338 фосфорна киселина 7145
E500 Натриум бикарбонат 5778
E450 Дифосфат 4286