состојка Број на храна која содржи состојката
Фруктоза - гликозен сируп 40806
Вештачки вкус 31173
сол 26993
хидрогенизирано растително масло 14683
E444 сахароза 12160
E330 лимонска киселина 12050
E322 Лецитин 11798
E338 фосфорна киселина 7145
E500 Натриум бикарбонат 5785
E450 Дифосфат 4289