состојка Број на храна која содржи состојката
Фруктоза - гликозен сируп 40809
Вештачки вкус 31175
сол 26994
хидрогенизирано растително масло 14684
E444 сахароза 12160
E330 лимонска киселина 12050
E322 Лецитин 11799
E338 фосфорна киселина 7145
E500 Натриум бикарбонат 5786
E450 Дифосфат 4289