состојка Број на храна која содржи состојката
Фруктоза - гликозен сируп 40813
Вештачки вкус 31178
сол 26999
хидрогенизирано растително масло 14685
E444 сахароза 12160
E330 лимонска киселина 12053
E322 Лецитин 11800
E338 фосфорна киселина 7145
E500 Натриум бикарбонат 5787
E450 Дифосфат 4289